ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ
Where can I find the rating plate?
რეკომენდირებულია ფაილით JPG ან JPEG. ფაილი JPG, JPEG არ იზღუდება ზომაში. სხვა ტიპის ფაილები იქნება მიღებული, მაგრამ ისინი არ შეიძლება იყოს 200 KB-ზე მეტი.
რეკომენდირებულია ფაილით JPG ან JPEG. ფაილი JPG, JPEG არ იზღუდება ზომაში. სხვა ტიპის ფაილები იქნება მიღებული, მაგრამ ისინი არ შეიძლება იყოს 200 KB-ზე მეტი.
მომხმარებლის მონაცემები
აუცილებელი შესავსებია ვარსკვლავით შესავსები პუნქტები